THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh năm học 

 

     Căn cứ Điều lệ trường Mầm non được Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành ngày 07/4/2008;

     Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của Trường Mầm non ;

      Căn cứ nhu cầu gởi bé của phụ huynh. Trường Mầm non  tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:

I.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: 

Nhà trường tuyển sinh các bé ở độ tuổi Mầm, Chồi và Lá (các bé sinh năm 2017, 2016, 2015).

II.SỐ LƯỢNG: 170 

Mẫu giáo: 170 bé

+ Mầm (3-4 tuổi): 40 bé (Bé sinh năm 2017)

+ Chồi (4-5 tuổi): 60 bé (Bé sinh năm 2016)

+ Lá    (5-6 tuổi):  70 bé (Bé sinh năm 2015)

III.THỜI GIAN:

Nhà trường bắt đầu tuyển sinh từ ngày 01/8/2020 đến 15/8/2020.

Thời gian phát hành hồ sơ: 170 bộ

– Từ 01/8/2020 – 15/8/2020

Thời gian thu nhận hồ sơ:

– Từ 01/8/2020 – 15/8/2020 vào các ngày trong tuần (trừ các ngày Lễ, CN)

Sáng : 7h – 11h30

Chiều : 14h – 17h30

Thời gian nhập học: Sẽ thông báo cụ thể sau

Mọi thắc mắc xin Quý phụ huynh liên hệ tại 

Số điện thoại: 02723823786